FV energia

ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘ

BESPOKEN SOLUTIONS

O NAS

Rozwiązania FV dla przemysłu. Łączymy doświadczenia i wiedzę z największych rynków FV w Europie i polskie kompetencje deweloperskie.

ABOUT US

We deliver PV solutions for industry. Combined experience and know-how of largest PV markets in Europe and real estate development in Poland.

WHY FVe ?

Doświadczenie i kompetencje / Experience and competencies
  • osoby zarządzające mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami FV o dużej skali w Wielkiej Brytanii i projektami deweloperskimi oraz zakładami przemysłowymi w Polsce

  • executives have a long experience in industry scale PV projects in UK and real estate development and industrial sites in Poland

  • połączone kompetencje sektora FV i biznesu niskoemisyjnego oraz umiejętności zarządzania projektami i budowania zespołu

  • combined PV and zero emission business expertise plus project management and team building skills

KONTAKT Z NAMI

STAY IN TOUCH